To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


SZTUKA - Sztuka Zbyszka.

Elli - 2011-10-25, 22:13
Temat postu: Sztuka Zbyszka.
Fajny filmik z wernisazu ze Zbychem w roli glownej :)

Jak macie duza firme lub hotel z 10 gwiazdkami to moze Zbychu sie ulituje i sprzeda Wam grupe obrazow, a trzeba przyznac, jest w czym wybierac :D

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uVDGw0e0nDU&feature=youtu.be[/youtube]

SAVANA - 2011-10-27, 18:22

P I ? K N I E M A L U J E S Z Z B Y S Z K U.
Ja ju? pisa?am wcze?niej, ?e ch?tnie bym kupi?a obraz, ale nie wiem jaka mo?e by? cena takiego dzie?a. Mo?e si? okaza?, ?e zostan? tylko przy tym "BYM". To s? drogie rzeczy. Ale efekt jest piorunuj?cy. Twoja sztuka rzuca na kolana - ten styl i ?mia?y ale z jak?e ogromnym wyczuciem dobór kolorów pozwala dopasowa? obrazy do nowoczesnych wn?trz. Twoje obrazy s? dynamiczne, energetyczne i takie ?wie?e. Z pewno?ci? nikt na tej wystawie nie mia? tej szlachetnej w innych okoliczno?ciach my?li, ?e ma?e jest pi?kne.he he he Rozmiar ma znaczenie! Pozazdro?ci?...pozazdro?ci?...

Zbyszek - 2011-10-30, 19:38

Ha, z miesiaca na miesiac moje obrazy sa coraz tansze:)))
Dziekuje za komplementy., cos nie kupuja ludzie moich obrazkow, za wielkie i pstrokate. Pokonam jednak opor i sie jakos wciagne w marketing.
Kolejny filmik, tym razem szalone malarstwo abstrakcyjne, . Nie zdradze jednak pisanym , zobaczczcie sami.
W planie kolejne :) )
http://youtu.be/zh5kBHgSbn0
Kolejny filmik Film jest w full HD a wiec trzeba wskoczyc w okienko i poplynac suwakiem

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NDN83qUpOV0&feature=youtu.be
[/youtube]
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be

Pozdro dzialacze.

Zbyszek - 2011-11-12, 01:20

Nagralem filmik O trzecim oku; TERAZ WYSZLO SZYDLO Z WORKA
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be

Elli - 2011-11-12, 08:44

hehehe :D

Ale super wyglada jak kolory przechodza przez siebie - naprawde super :)

Zbyszek - 2011-11-18, 19:44
Temat postu: ROK2012 w akwarium:)
Wklejam kolejny filmik "Roku 2012 w akwarium"

zapraszam i jeje
http://cialka.net/eksperymenty

Teraz ok. Ach wkleilem nie ten co chcialem, , teraz podaje do filmu. a ten z ekspo eee, niech zostanie, jeje

http://youtu.be/tKAJJiGaUX8

Elli - 2011-11-18, 21:30

cos mi ten link nie dziala.
Zbyszek - 2011-12-04, 14:40

DWA FILMIKI, o mumiach Cheopsa i Chaplinie, jeje
http://youtu.be/OpUWcyihGCY
http://youtu.be/D9-EO0xlXn0

Elli - 2011-12-04, 20:01

Wyszlo naprawde S U P E R ! Zbychu :D
Zbyszek - 2012-12-18, 02:06

JEje, znowu cos nowego, tym razem tak szybko maluje, jak mistrz swiata, hi, hi

http://youtu.be/SGEFI-vg-xA

i juz na swieta
http://www.youtube.com/user/kunstarena

Kolejny filmik o malarstwie illusyjnym.
Bylem mlody i piekny, znaczy chudy i z kudlami. jeje
http://youtu.be/e9gEiaE3r40

Filmik z balu plus wystawa obrazow.

http://youtu.be/FpzbxNuziBg

Uprowadzenia przez ufo, hi, hi , znaczy malarstwo fluorescencyjne-UV
http://youtu.be/iEtIz944C7M

Abstrakcja geometryczna , i..... obrazy dyskotekowe
http://www.youtube.com/wa...d&v=5pdMjUfet7Y

tanczace kwaityki

http://youtu.be/TUdbtvq9xCQ

LILIE
http://youtu.be/8lj_2Y48VSA

Inspiracja
http://youtu.be/Yf2X9-SOKe8

Rysunki weglem

http://www.youtube.com/wa...Dn78s2sXGCRNWPV
http://youtu.be/9-fHjZzE27c

Dobre i zle czasy CYGANA
http://youtu.be/YwginG02rdc

[ Dodano: 2012-02-16, 11:41 ]
Rysunek w?glem.
Po raz który? zacz??em rysowa? w?glem. Zadziwiaj?ce jest dla mnie jak szybko umiej?tno?? ta we mnie zanika. Z nonszalancja kr?c?cy si? w?giel w r?ce, twardnieje mi juz po paru dniach, nie naginaj?c si? mojej woli. Linie staja si? oporne, trac?c finezje, pokracznie gna sie w chaotycznym labiryncie. Jedynie ?wiadomo?? ?wiat?ocienia pozostaje mi bez zmian. Jakby utrwalona przed laty, w czasie szkolnych ?wicze?, jest na stale umieszczonym w pami?ci filtrem, filtrem odkszta?caj?cym rzeczywisto??. Wystarczy, ze otworze go w pami?ci a postrzegana rzeczywisto?? przekszta?ca si? w ujednolicone, scalone formy i kszta?ty. Dotyczy to równie? kolorów. Nasuwaj? si? one w mojej wyobra?ni na obserwowana przestrze?, upraszczaj?c jej odcienie. Jest to szczególnie przydatne, gdy zaczynam malowa? nowy obraz. Wyci?gaj?c z pami?ci namalowane ju? prace, lustruje znane i dobrze zapami?tane odcienie kolorystyczne, szukaj?c nowej koncepcji dla opartego o sztalug? obrazu. W artykule umiescilem film o rysowaniu weglem. Tej technice poswiece teraz pare uwag. Technika ta, jest niezwykle efektywna, ale wymaga wielu ?wicze?. ?atwo rozcieraj?cy si? pyl w?glowy, z trudem daje si? nagina? do naszych potrzeb. Brodz?ca si? kartka od dotyku zaczernianych palców, szybko pokrywa si? niepotrzebnymi kreskami i plamami. Gdy uporamy si? z tymi trudno?ciami, zdobywamy wspaniale narz?dzie, umo?liwiaj?ce niezwykle szybka prace. ?mudne wype?nianie swiatlo-cieniem rysowanych przedmiotów, staje si? przy jej zastosowaniu zabaw?. Szybko rysowane przedmioty nabieraj? odcieni. W?a?nie to jest w tej technice dla mnie fascynuj?ce- zamiana meczacego siedzenia z olowkiem w bezruchu w tanczace, pelne dynamiki ruchy. Zanim jednak b?dziemy w stanie w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci tej techniki, czeka na nas mnóstwo pracy. Musimy zdoby? do?wiadczenie, by ?wiadomie wykorzysta? w?a?ciwo?ci w?gla. Moze to nam zajac wiele miesiecy. By przyspieszyc wam ten proces, opisze pare wlasnych spostrzezen.
Mamy ro?ne rodzaje w?gli rysunkowych. W drewnianej oprawce- o?ówki, patrony do automatycznych o?ówków, jak i palone ga??zki drzewne. Ka?dy z tych w?gli inaczej si? zachowa, gdy rozetrzemy go na papierze. Ro?nej twardo?ci w?gle dadz? nam odmienne czernie a ?rednica rysowanego w?gla ro?nej grubo?ci linie. Pocz?tkuj?cym zalecam zebranie ich jak najwi?cej rodzajów I testowanie ka?dego z nich na ro?nych papierach. Dotarli?my teraz do najwa?niejszego punktu, w którym mo?emy si? zniech?ci?, odstawiaj?c nawet na cale ?ycie rysowanie. W zale?no?ci od rysowanego motywy winni?my dobra? rodzaj w?gla i papieru. Precyzyjne rysunki, prze?adowane szczegó?ami wymagaj? twardszych w?gli. Ma?ym p?dzlem mo?emy wtedy przetrze? rozrysowane kontury, uzupe?niaj?c kszta?ty cieniem. Stana si? one wtedy przestrzenne, nie zatracaj?c formy. Im mi?kszy jest u?yty w?giel, tym ?atwiej b?dzie nam wykorzysta? zgromadzony na papierze pyl do cieniowania. Przy portretach rysuje cz?sto ciemne w?osy, wykorzystuj?c potem zgromadzony na nich pyl w?glowy do delikatnego cieniowania policzków. W tym wypadku sypkie w?gle spisuj? si? wy?mienicie. Rozcieram je palcem lub p?dzlem, nadaj?c twarzy okr?g?o?ci.
NA filmie, w artykule widzicie jak rysuje li?cie. Gdy okre?l? ich ksztalt, wype?niam luki miedzy nimi ciemnymi plamami. Liscie staja si? wyra?nie widoczne, wrecz przerysowane. Rysunek taki przypomina mozaik?. Metoda takiej pracy dla mnie bardzo wygodna, gdy? koncentruje si? jedynie na formie li?ci nie dbaj?c o ich wype?nienie ?wiat?ocieniem. Dbaajac by kompozycja by?a interesuj?co zaplanowana, odci??aj?c uwag? my?lami o cieniowaniu. W przypadku li?ci jest to du?ym u?atwieniem. Gdy linie zape?nia kompozycje rysunku, wyszukuje miedzy nimi najciemniejsze miejsca i p?dzlem rozcieram kontury. Tutaj nale?y zwróci? szczególna uwag?, by nie dotyka? r?koma narysowanych kresek. Gdy w?gle s? bardzo puszyste, ?atwo jest je nieostro?nym dotkni?ciem d?oni zatrze?, niszcz?c w?asn? prace. Utrzymanie reki w powietrzu by?oby najlepszym rozwi?zaniem. Niestety po chwili zaczynaj? bolec ramiona. Rozs?dnie jest wiec zacz?? rysowanie w?glem z prawej strony kartki, tak by r?ka mogla spoczywa? jak najd?u?ej oparta na papierze. Jest to sporym utrudnieniem, gdy? cz?sto najwa?niejsze fragment pracy, znajduj? si? w?a?nie w centralnej cz??ci rysowanej powierzchni.
Rysowane na filmie li?cie s? dla mnie super ?wiczeniem . Dostarczaja mi sporo zabawy, utrzymuj?c w dobrej kondycji. Li?cie te nie s? mo?e najlepszym przyk?adem sztuki rysowania, ale dzi?ki nim ?atwo postrzec pocz?tkuj?cym tajemnice tej techniki.
Male szkice wykonane by?y na papierze, dobrze przyjmuj?cym w?giel. Duzy rysunek wykonany jest na papierze przeznaczonym do digitalnego druku. Inaczej przyjmuje on pyl w?glowy, rozcieraj?c si? niezwykle swobodnie. Przypomina on troch? papier kredowy, na którym o?ówki w?glowe si? ?lizgaj?, nie pozostawiaj?c ?adnego ?ladu.
NA szczególny opis zas?uguje rysowanie w?glem na ?liskich papierach. Wi?kszo?? portretów, niezwykle realistycznych jest na nich wykonana. Twardymi w?glami, rozcierany jest pyl w?glowy gumka lub p?dzlem. Efekt bardzo zbli?ony jest do zdj??. CDN

PORADNIK MALARSKI
http://cialka.net/poradnik-malarski_226.html

ha ale mnie wywalalo w czasie malowania tej sali
http://youtu.be/OE8flk7My8Y

ZACZAROWANY LAS

Tutaj znajdziecie Panstwo filmik do tego rysunku. Testowalem technike wegla, dkrywajac dla mnie cos calkowicie nowego. Werniksowalem rysunek weglem a nastepnie drapalem ostrym narzedziem, co pozostawialo precyzyjne kreski,
ZAPRASZAM SERDECZNIE

http://youtu.be/2oSco0-eq6E

Swiateczne jaja i ich mama WIOSNA

http://youtu.be/2xQljBnWpOg

[ Dodano: 2012-05-14, 10:43 ]
Kolejny filmik o malowaniu schodow, 13 minutm dobrze widac jak sie miesza kolory,

http://youtu.be/KnH3-_PV17o

[ Dodano: 2012-05-24, 18:28 ]
Filmi Wazny telefon

http://youtu.be/O6XS0fvnxQ0

[ Dodano: 2012-05-30, 21:49 ]
http://www.popler.tv/Kunstarena

Malujewlasnie drzewa 3 metry na 2,5 akrylami. Obraz zajmiemi pare dni. Wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie. W czasie malowania przewiduje przerwy, wiec prosze sie nie niecierpliwic jesli widac na monitorze bedzie jedynie sam obraz. Obraz znajduje sie w poczatkowej fazie i jest rozmalowany gabka i duzym pedzlem. Jutro bede go poprawial mniejszymi narzedziami. Na moim kanale ostatni 9 minutowy filmik byl testowaniem programiku. Po minucie naciskania guzikami tastatury zaczalem malowac. Jutro dalszy czesc malowania, pozdro

[ Dodano: 2012-07-27, 10:27 ]
Kolejny filmik o swieczniku
http://www.youtube.com/user/kunstarena/featured

Filmik o malowaniu kwiatkow na scianie w domu starcow.
DROGA

http://youtu.be/kIGRYDMyvcM

[ Dodano: 2012-12-17, 17:56 ]
kolejny filmik, szum lasu

http://youtu.be/W0lhZWvjvxo

[ Dodano: 2012-12-18, 02:05 ]
WKLEJAM KOLEJNY FILMIK
MEDUZA- RZEZBA W GAZOBETONIE


http://youtu.be/-KjoEiQ1bCw

Elli - 2012-12-18, 23:25

az strach pomyslec, co by sie stalo gdybys zaczal pisac ksiazki - bestseller za bestsellerem :D
VVii - 2012-12-20, 23:37

Kiedy? rysowa?am o?ówkiem czyli na czarno-bia?o, a teraz bez koloru czuj? si? nieswojo.
Ja pisz? ksi??k?:) Mo?e za 2 lata sko?cz?, ale wola?abym sko?czy? w 2013 roku, h?eh. To strasznie ci??ka i ?mudna praca. Pro?ciej co? namalowa?.

Zbyszek - 2012-12-21, 20:30

albo sfilmowac, hihi

wklejam filmik wlasnej produkcji o 2 tygodniach ciemnosci, o suchym chlebie i wodzie w swietle UV

OLYMP 2012

http://youtu.be/cSpXl9DqBVw


milej zabawy i pozdro

[ Dodano: 2012-12-27, 18:43 ]
doklejam kolejny ilmik o wycinaniu drzew:))


http://youtu.be/_1mW67MWm34

pozdro

ComfortablyNumb - 2013-01-28, 10:13

Gdzie sie tak malowa? nauczy?e?, wrodzony dar?? bez skromnosci tylko prosze hehe :)hop
Zbyszek - 2017-01-13, 20:53

Najlepiej sie uczyc malowac na budowie, gdy cisnie , gdy nie ma wyjscia, ze sie nie da, bo musi wyjsc, Gdy ludzie czekaja az skonczysz i brak czasu na kawke, czy telewizor. Postawic sie w sytuacji bez watpliwosci. Albo zrobisz albo nie przezyjesz, wtedy sie czlek uczy naddzwiekowo szybko.
A tutaj podklad pod kosmiczne jazdy, prosto z nieba odjazdy http://youtu.be/Dzt0GjXGuWM

Kolejny filmik, dojda jeszcze 2 , z centralnej czesci, czyli najciekawsze


http://youtu.be/4SvlXXQk4S009.02.2015- najnowszy filmikA tutaj kosmiczne jazdy
http://youtu.be/092vZxCFa1w


DOKLEJAM ZNOWU COS SZALONEGO

http://kunstarena.com/lasertag-schwarzlicht-5637
foty daja sie powiekszac

Kolejne zmiany

http://kunstarena.com/wp-...chwarzlicht.jpg

http://kunstarena.com/wp-...ht-minigolf.jpg

http://kunstarena.com/wp-...ht-Minigolf.jpg

http://kunstarena.com/wp-...chwarzlicht.jpg

http://kunstarena.com/wp-...warzlicht-1.jpg

http://kunstarena.com/wp-...k-Pleinfeld.jpghttp://kunstarena.com/wp-...C3%BCrnberg.jpg
http://kunstarena.com/wp-...%C3%BCnchen.jpg


http://kunstarena.com/wp-...arzlicht-UV.jpg
http://kunstarena.com/wp-...t-Frankfurt.jpg


A TUTAJ NAJDLUZSZY FILMIK JAKI UKRECILEM

https://youtu.be/VdEVVXV2wio

co nikt nie pisze ?
https://youtu.be/ZU4XPVtyDpg

Kiedy? na budowie, po wielu tygodniach intensywnej pracy zacz??o mnie wywala? z cia?a. Pojawia?em si? w czasie malowania w ro?nych cz??ciach pomieszczenia. Cofa?o mnie spontanicznie s powrotem na stare miejsce i malowa?em dalej. Nie stresowa?em si? brakiem ci?g?o?ci ?wiadomo?ci dziennej, gdy wysuwaj?c mnie z cia?a kontynuatorem w?asne my?li, to co planowa?em na obrazie, czy potrzebowa?em w danym momencie. Gdy kto? przychodzi?, to pojawia?em si? naprzeciwko niego , dziwi?c i? on nie reaguje na moja obecno??. Poza cia?em mo?ne by? tak samo jak w ?wiecie fizycznym, z ta ró?nica, i? jeste?my nie postrzegani i cze?? architektury wn?trza mo?e ulec zmianie. Spowodowane jest to w?a?nie specyfika tego poziomu umys?u. Jest to ?wiat w którym wyobra?nia odgrywa nadrz?dn? role. Zdarzy?o mi si? jednak co? niezwyk?ego. Raz wyskoczy?em w inny pomieszczeniu , naprzeciwko podestu, potykaj?c si? na nim wyprostowa?em i przeskoczy?em naprzeciwko kasjerki pytaj?c o o co?. By?a bardzo zaskoczona moja obecno?ci. Stad nie wiem czy mnie widzia?, czy bylem tam genialnym fizycznym i mnie widzia?a, czy mailem odloty w pracy. Rozmowa po chwili przebiega?a ca?kiem normalnie, tak jak ?wiecie fizycznym. Na za??czonym filmie zobaczycie gwiezdne wojny w ?wietle UV, czyli podro?? kosmiczne w przyspieszonym tempie.........-........Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group