To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Wolne Polaków Rozmowy. - Absurdalny projekt ustawy - projekt MSW!

tamisa34 - 2012-07-11, 11:13
Temat postu: Absurdalny projekt ustawy - projekt MSW!
U?ycie broni palnej w stosunku do kobiet w widocznej ci??y i dzieci poni?ej 13 roku ?ycia - takich uprawnie? dla s?u?b chce MSW, które przygotowa?o projekt zmian w ustawie o ?rodkach przymusu bezpo?redniego i broni palnej, informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

http://wiadomosci.wp.pl/k...,wiadomosc.html


Na razie bez d?u?szego komentarza, bo musz? jeszcze to przetrawi?, ?e MSW jakkolwiek mog?o na co? takiego wpa??. I mi?dzy innymi po to "stworzono" terroryzm, by nie tylko zastrasza? ludzi, ale aby mie? nad nimi w?adz? i móc strzela? w razie buntu. To jest bardzo demokratyczny pomys?!!!!!!!! A najgorsze, ?e demokracja to taka mrzonka, bo za tak? ustaw? powinni g?osowa? ludzie, nie za? sejmowskie ?winie. I to jest k*rwa demokracja!!!!!!!!!

Anonymous - 2012-07-11, 11:52
Temat postu: Re: Absurdalny projekt ustawy - projekt MSW!
tamisa34 napisał/a:
U?ycie broni palnej w stosunku do kobiet w widocznej ci??y i dzieci poni?ej 13 roku ?ycia - takich uprawnie? dla s?u?b chce MSW, które przygotowa?o projekt zmian w ustawie o ?rodkach przymusu bezpo?redniego i broni palnej, informuje "Dziennik Gazeta Prawna".


?e kurka CO?! ;O
Przepraszam, ale nie mog?em si? powstrzyma?. Przecie? to chore! :O

danieln57 - 2012-07-11, 14:39

To nie wiedzieli?cie, ?e ?yjemy w pa?stwie policyjnym? Za jaki? czas, gdy podejm? polemik? z policjantem(co zdarza mi sie cz?sto, bo te ku... nie trzymaj? si? procedur i nie przestrzegaj? prawa), dostan? kul? w ?eb, a bohaterski policjant nie do??, ?e nie poniesie ?adnych konsekwencji, to zapewne dostanie nagrod? lub awans za zlikwidowanie gro?nego przestepcy.
Je?li kto? my?li, ?e metody ZOMO(które niestety znam jedynie z opowiesci, aczkolwiek podejrzewam, ?e nie s? przesadzone) by?y z?e, to jeszcze zobaczy na co sta? "w?adz?".
Tylko czy mo?emy co? zrobi?? W kraju spo?eczniaków ?lepo podporz?dkowanych "w?adzy" raczej niewiele.


Czy s? jakie? statystyki mówi?ce o tym jak wiele kobiet w ci??y atakuje policjantów lub dokonuje zamachów terrorystycznych? Jakim do k.. n?dzy zagro?eniem dla policjanta jest trzynastoletnie dziecko?

Kiedy? si? z tego smia?em, ale teraz na prawd? kupi? sobie koszulk? JP.

Kos_a - 2012-07-11, 15:08

Heh akurat mam pozwolenie na u?ywanie broni palnej w czasie pracy ale nigdy do nikogo bym nie strzeli? cho?by nie wiem co. Niech jeszcze do tego dadz? mo?liwo?? u?ycia broni palnej na osobach w podesz?ym wieku i niepe?nosprawnych to b?dzie komplet.

Cytat:
Przepraszam, ale nie mog?em si? powstrzyma?. Przecie? to chore! :O


Tyle, ?e podczas u?ywania broni palnej strzela si? po to, ?eby obezw?adni? nie po to, ?eby zabi?. Polskie prawo i tak jest bardzo surowe je?li chodzi o bro? paln? zobaczcie sobie jak jest w USA. Tam nawet dziecko mo?e i?? na strzelnice i strzela? z ostrej amunicji, mo?na legalnie kupi? bro?. U nas nie jest tak najgorzej tak wi?c nie stresujcie si? tak bardzo :)

SAVANA - 2012-07-11, 15:25

To zobaczcie, co wymy?lili w Egipcie - prawo to prawo. http://wiadomosci.onet.pl...,wiadomosc.html
tamisa34 - 2012-07-12, 10:26

Muzu?manie i ich prawo w ogóle mnie nie dziwi, oni sami w sobie s? absurdem :D Ale ja nie jestem egipcjank?, jestem polk?, pochodz? z kraju, w którym mo?e nigdy nie by?o idealnie, ale to mój kraj i wydawa?o mi si? zawsze, ?e mimo wielu absurdów jest on zno?ny.
Ta ustawa wydaje mi si? bardzo absurdalna zwa?ywszy na polskie realia.

Jasne jest, ?e u?ycie broni palnej ogólnie s?u?y policjantom do obezw?adniania, ale czy zawsze udaje im si? sztuka obezw?adniania? Nie. Nikt nie da gwarancji, ?e policjant trafi celnie w kolano, nie za? w plecy. Strzelanie do ci??arnych i do dzieci poni?ej 13 roku ?ycia to po prostu dla mnie absurd i brak mi na to s?ów.

rugwa - 2012-07-12, 12:16

Jakkolwiek by to nie wygl?da?o i si? podoba?o lub nie - jest to krok w stron? równego traktowania wszystkich ludzi, krok ten pewnie móg?by dotyczy? czego? innego, ale nie dotyczy.
tamisa34 - 2012-07-12, 12:32

rugwa napisał/a:
Jakkolwiek by to nie wygl?da?o i si? podoba?o lub nie - jest to krok w stron? równego traktowania wszystkich ludzi, krok ten pewnie móg?by dotyczy? czego? innego, ale nie dotyczy.


Tak Rugwu? :-P Jak zaczniemy si? wszyscy w podobny sposób równo traktowa?, b?dzie rzeczywi?cie bardzo "równo" ;-) A co tam, sprawi sobie taki jeden z drugim pukawk? na czarnym rynku i b?dzie traktowa? równo wszystkich bez wyj?tku. A co tam, jak równo?? to równo?? :mrgreen:

Elli - 2012-07-12, 12:54

To pachnie przygotowaniem sie do szczepien. Spodziewaja sie ostrych protestow, w ktorych moga wziac udzial dzieci i kobiety ciezarne (np. przymusowe szczepienia w szkolach).

Widac maja przykaz ostrej interwencji w tej sprawie i musza sie jakos "zabezpieczyc", aby pozniej nie bylo, ze zamordowali kobiety ciezarne i dzieci, tylko dzialali zgodnie z wola wladzy.

Zastanowmy sie - co potwornego rzad chce zrealizowac, jesli takie ustawy podpisuje ???

tamisa34 - 2012-07-12, 13:23

Elli napisał/a:
To pachnie przygotowaniem sie do szczepien. Spodziewaja sie ostrych protestow, w ktorych moga wziac udzial dzieci i kobiety ciezarne (np. przymusowe szczepienia w szkolach).

Widac maja przykaz ostrej interwencji w tej sprawie i musza sie jakos "zabezpieczyc", aby pozniej nie bylo, ze zamordowali kobiety ciezarne i dzieci, tylko dzialali zgodnie z wola wladzy.

Zastanowmy sie - co potwornego rzad chce zrealizowac, jesli takie ustawy podpisuje ???


Jeszcze nie podpisuj?, ale debatuj? ;-) Jednak...
Zastanówmy si?, co potwornego rz?d chce zrealizowa?, je?li takie ustawy jakkolwiek pojawiaj? si? w samych propozycjach???

I jak w krótkim video Stanis?aw Wzi?tek (SLD) mówi, ?e w szczególno?ci zagro?enia bezpiecze?stwa pa?stwa, takie mechanizmy warto rozwa?y?... Ok! Bo przecie? Polska to prawie to samo co Irak, Afganistan, Indie czy Pakistan lub Syria. U nas normalne jest, ?e kobiety w ci??y wysadzaj? si? w miejscach publicznych, a kilkuletnie dzieci wykorzystywane s? jako tarcze. W Polsce terrory?ci biegaj? ulicami przecie?.
Jasne, przecie? w Polsce to codzienno??!!! >>???

A teraz... jakie plany wobec nas mo?e mie? rz?d, skoro wpad? na pomys? takiej ustawy? Terroryzm? Zorganizowana przest?pczo??? Pami?tajmy, ?e nie ?yjemy w Stanach ani w Meksyku, gdzie takie przepisy mog?yby jakkolwiek uj??, ale w Polsce?

Dodam jeszcze, ?e sam policjant wypowiada si?, i? nie zna przypadku, gdzie zaistnia?a potrzeba u?ycia broni palnej w stosunku do ci??arnej czy dziecka poni?ej 13 roku ?ycia... To teraz nagle takie zagro?enie si? pojawi?o, ?e MSW w ogóle wychodzi z takim projektem?
Gdzie tu logika? A tu logika by? mo?e, ?e co? mo?e by? w planach, o czym my w ogóle poj?cia nie mamy.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BtqL1i-qkKk&feature=plcp[/youtube]

Anonymous - 2012-08-14, 09:57

"Najgorszy mo?liwy ustrój to demokracja,gdy? s? to rz?dy hien nad os?ami" Arystoteles

Hieny dzia?aj? na wielu poziomach,tak ?eby os?y si? nie pokapowa?y,co i jak.
Hieny maj? media i propaganda ca?y czas robi wod? z mózgu resztce tych osio?ków,którzy jeszcze s? w stanie samodzielnie my?le?.
Oczywi?cie hieny bez przerwy "pracuj?" nad ustawami,które u?atwiaj? im kierowanie os?ami oraz nad takim prawem,które w odpowiednim momencie os?ów zaszachuje i postawi w sytuacji bez wyj?cia.
Jedyna pociecha i nadzieja w tym,?e osio? maj?c za sob? mur,wreszcie ruszy do przodu i zacznie atakowa?,ale czy nie b?dzie juz wtedy za pózno ?
Mamy przymusowe szczepienia,ustawa która przesz?a niemal jednog?o?nie,w trybie b?yskawicznym.
Ju? zosta?a podpisana przez bula.
Wbrew konstytucji,która orzeka,?e nie mo?na nikogo zmusza? do poddania si? zabiegom medycznym.
I co ?
I to,?e za jakis czas b?d? wybory,na których os?y wybior? znów te same hieny,bo na tym polega ta "demokracja".

ps.jak kto? jeszcze nie wie,to warto si? zapozna? ze szkodliwym wp?ywem szczepionek na organizm ludzki,póki jeszcze mo?na.

ComfortablyNumb - 2012-08-14, 10:03

TiA szczepioneki oglupiaja komorki mozgowe aby ludzmi bylo latwiej sterowac. A wymysly jak swinska czy ptasia grypa to tylko propagadna zeby zastrasza? "os?y" wymyslona przez "swienie na skrzydlach". Nie wykluczam tej teorii.
tamisa34 - 2012-08-15, 14:47

ComfortablyNumb napisał/a:
TiA szczepioneki oglupiaja komorki mozgowe aby ludzmi bylo latwiej sterowac. A wymysly jak swinska czy ptasia grypa to tylko propagadna zeby zastrasza? "os?y" wymyslona przez "swienie na skrzydlach". Nie wykluczam tej teorii.


ComfortablyNumb, nie og?upiaj?, za? uszkadzaj?... w niektórych przypadkach mniej, w innych wi?cej, a czasami nieznacznie lub wcale. Dla mnie temat szczepie? to wielko?? najmniej morza egejskiego... gdybym mia?a si? rozpisa?, z pewno?ci? nie chcia?oby si? wam czyta?.
Jednak sama (dok?adnie moje dziecko) do?wiadczy?am skutków poszczepiennych i wiem, ?e nigdy wi?cej nie pozwol? zaszczepi? ?adnego z moich dzieci!!! Mam to centralnie w nosie :) (?agodnie mówi?c).

W latach osiemdziesi?tych ub. stulecia autyzm u dzieci wyst?powa? 1 na oko?o 100,000, ju? w 2004 roku jedno na ok. 150, aktualnie jedno na ok. 64. Szczególnie ten temat, to dla mnie temat rzeka, wszak?e w tym temacie siedz? od lat :)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group