To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


WIDEO i AUDIO - Dziewczynka, która na pi?? minut zatrzyma?a ?wiat.

Vojtas - 2010-04-18, 14:33
Temat postu: Dziewczynka, która na pi?? minut zatrzyma?a ?wiat.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6oUI7yaoZnE[/youtube]
jarekhuna - 2010-04-18, 18:06

Pi?kne. I co by?o dalej?
VVii - 2010-04-18, 21:23

Przemowa pi?kna, wszyscy klaskali a zrobi? i tak co b?d? chcieli.
Elli - 2010-04-18, 22:43

Ogladalam to chyba z pol roku temu. Bardzo wzruszajace. Oddaje chyba to, co mysli wiekszosc Ludzi na swiecie, wiec dlaczego dzieje sie inaczej?
VVii - 2010-04-19, 18:21

Elli napisał/a:
Ogladalam to chyba z pol roku temu. Bardzo wzruszajace. Oddaje chyba to, co mysli wiekszosc Ludzi na swiecie, wiec dlaczego dzieje sie inaczej?


A zapytaj ilu ludzi z tego forum segreguje ?mieci - b?dziesz mia?a odpowied?. Ja nie segreguj? ?mieci, ale chyba dlatego, ?e nie mam w?asnego gospodarstwa domowego, bo np moja mama jakim? dziwnym cudem oddziela plastikowe butelki od reszty ?mieci, ale wyobra? sobie, ?e wcale nie ma wtedy na my?li ochrony ?rodowiska, a jedynie fakt, ?e strasznie du?o miejsca zajmuj? w ?mietniku i ?atwiej jest je (plas. but.) oddzieli? i wrzuci? do w?a?ciwego pojemnika po drugiej stronie ulicy.
Generalnie to nie chce mie? dzieci - wola?bym ?eby ludzie wymarli i zostawili t? pi?kn? planet? w spokoju. Jak nas nie b?dzie to sobie matka natura da z tym bajzlem rade. No ale to tylko mój rzyrafowy cynizm.

Anonymous - 2010-04-19, 19:42

VVii napisał/a:
Generalnie to nie chce mie? dzieci - wola?bym ?eby ludzie wymarli i zostawili t? pi?kn? planet? w spokoju.
przyjdzie czas i? poczujesz wol? bo?? ;)
czy te? zew natury - jak wolisz :)

jarekhuna - 2010-04-19, 21:19

Ja segreguj? ?mieci - od ok. roku, bo MZK to umo?liwi?o i daj? co miesi?c worki w ró?nych kolorach - osobno na buteli plastykowe, na papier, na szk?o kolorowe i na szk?o przezroczyste - s?oiki, itp.
Elli - 2010-04-19, 22:22

Ja segreguje smieci na bio, szklo biale, szklo kolorowe, papier, plastik, baterie, chemiczne swinstwa, i inne.

A co do dzieci - to czas jeszcze przyjdzie :D

Madrze czynisz :)

Anonymous - 2010-04-20, 07:36

u mnie by?o na wiosce w kilku miejscach to w jednym zostawili tylko na plastik (pono? tylko to si? op?aca gminie op?aca jeszcze) a ko?o szko?y co by?o to dyrektor wywióz? bo mu niby ludzie bez segregacji wrzucali. no i ko?o knajpy jest jeszcze na szk?o. u mnie dochodzi oprócz tego bio (kompost mamy), makulatura (s? akcje jej zbierania w szkole to od s?siadów zabiera) i metale (to ju? zabieraj? z?omiarze). aa i dodatkowo lekarstwa i baterie.

my?l? co by w kilku miejscach na wiosce by?y kontenery na ró?ne rodzaje odpadów (a nie tylko plastik i od wielkiego ?wi?ta szk?o) to by z segregacj? by?o du?o lepiej.* a tak to segreguj? tylko ci co nie chc? za du?o za worki w gospodarce komunalnej p?aci? (kupujemy tam i w nie jest wliczona op?ata za wywóz). a tak to ludzie zamiast wozi? kilometrami przez pó? wsi to wol? do worów zapakowa? i wystawi? ko?o drogi.

*na zebraniu wiejskim jak si? ludzie burmistrza wprost o to spytali?my to us?yszeli?my i? ceny wszystkiego tak pospada?y i? teraz gminie si? tylko plastik op?aca, do reszty by trzeba dop?aca?. zostawi? to bez komentarza.

VVii - 2010-04-20, 19:21

Tu gdzie mieszkam obecnie nie ma w pobli?u nawet konteneru na plastik.

Co do mnie osobi?cie i innych podobnych do mnie kobiet - nie istnieje co? takiego jak naturalny zegar biologiczny, który nakazuje ka?dej kobiecie posiada? dziecko. Nawet o tym jaki? czas temu czyta?am. Mam 27 lat i je?li urodz? dziecko to tylko dla cz?owieka którego kocham, bo wiem, ?e on tego chce (ale to d?ugi temat). Mi osobi?cie dziecko nie jest do niczego potrzebne, a posiadanie ich z my?l? o staro?ci i o tym, ?e b?d? si? zajmowa? starymi rodzicami, jest egoistyczne. Przekazywanie genów, wychowywanie w jakim? celu, przetrwanie gatunku... to dla mnie ca?kowita a-b-s-t-r-a-k-c-j-a. To jeden z powodów, przez które mam wra?enie, ?e jestem na niew?a?ciwej planecie, albo ?e bycie cz?owiekiem to dla mnie kompletna nowo??. Od zawsze czu?am si? tu jak kosmita.

jarekhuna - 2010-04-20, 20:19

A tak, pojemniki na baterie s? w niektórych sklepach i zak?adach.
Leki pono? w aptekach mo?na oddawa?.
Przed chwil? wróci?em z przeja?d?ki rowerowej po pobliskich polach, po drodze 2 rozwalone telewizory znalaz?em, jako elektronik na stosy innych ?mieci nie zwracam uwagi :)
Kiedy? w TV pokazywali, jak do pojemników na ró?ne odpady stoj?cych obok siebie podje?d?a jedna ?mieciara i ?aduje na siebie ?mieci ze wszystkich pojemników :)
To by? chyba jednostkowy incydent, bo segregacja w takim przypdku jest ma?o efektywna, cho? s? specjalne wozy na ?mieci, które maj? komory rozdzielone na ró?ne rodzaje odpadów, ale takie to w Niemczech pokazywali, w Polsce nie wiem czy s?.

Anonymous - 2010-04-20, 20:57

jarekhuna napisał/a:
Kiedy? w TV pokazywali, jak do pojemników na ró?ne odpady stoj?cych obok siebie podje?d?a jedna ?mieciara i ?aduje na siebie ?mieci ze wszystkich pojemników :)
a widzia?em kiedy? co? takiego w kreskówce "w?atcy móch"

VVii czas najwy?szy na rzeczon? zmian? p?ci. zrobimy sk?adk?, b?dziesz zadowolony :)

VVii - 2010-04-21, 17:57

?apaczuSnów - p?e? mi si? podoba, bo mog? sukienki nosi? i spodnie h?ehehehehe, a facetowi nie przystoi w sukience, chyba ?e jest Szkotem to mo?e si? w kratkowan? spódniczk? wbi?, ale ja nie lubi? ubra? w szkock? kratk?.

Wracaj?c bardziej do ochrony ?rodowiska - w sklepach rzeczywi?cie cz?sto widuje si? pojemniki na baterie. Ciekawe co oni z tego maj?, wi?c tu problemu nie ma.
Wydaje mi si?, ?e te? widzia?am, jak ?aduj? posegregowane ?mieci do jednego wozu - troch? to dawno widzia?am, wi?c pewna nie jestem, ale przez my?l mi wtedy przesz?o - po co mam ?mieci segregowa?, skoro oni to do jednej ?mieciary wrzucaj? - ale wydaje mi si?, ?e oni to ponownie oddzielaj? - papier, szk?o, plastik - bo widzia?am takie co? w tv te?, ?e jecha?o wszystko jedn? ta?m? i stali tam ludzie i to oddzielali (nie by?o w ?mieciach odpadów organicznych). Troch? to bez sensu.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group