To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Adam Bytof - czat z Adamem

pepe - 2011-06-17, 20:42

:evil: zapomnia?em :cry:
JotEm - 2011-06-18, 17:16

Pytam przez ciekawo??, czy wiele osób spo?ród Was by?o na jakich? zaj?ciach A. Bytoffa?

Wybra?em si? swego czasu na takie, w niewielkiej przerwie po seminarium B.Moena... i

zareagowa? dosy? dziwnie na kwesti? oobe ...

Blaz - 2011-06-18, 19:38

Kto, Adam? A konkretnie co powiedzia?? Co jak co ale po Adamie nie spodziewa?bym si? ?adnych dziwnych reakcji. Mo?esz napisa? co? wi?cej?
Anonymous - 2011-06-27, 12:18

Cytat:
Wiataj!

Czy wiesz jaka jest relacja mi?dzy pod?wiadomo?cia i nad?wiadomo?ci?? Czy kto?, kto jest na wy?szym etapie rozwoju swojej ?wiadomo?ci, nie ma ju? ?adnych problemów z pod?wiadomo?ci?? Przeczytaj nowy artyku? na serwisie autohipnoza.pl: http://www.autohipnoza.pl...c-nadswiadomosc

Zaplanowa?em te? nowy bezp?atny webinar na temat nagra? transowych! Na poprzednim by?o 182 osoby! :) Ciekawe, czy teraz padni kolejny rekord. Jest tylko 200 miejsc! Chcesz wej?c na webinar? Kliknij: http://www.autohipnoza.pl...94-webinar-free


[ Dodano: 2011-06-27, 12:15 ]
no i jutro mamy kolejne spotkanie z panem Adamem.
Cytat:
Wiataj!

Ju? w najbli?szy wtorek 28 czerwca 2011 o 21.00 mo?esz dowiedziec si? w jaki sposób dzia?aj? personalizowane nagrania transowe! Zapraszam bezp?atny webinar na temat nagra? transowych! Na poprzednim by?o 182 osoby! :) Ciekawe, czy teraz padni kolejny rekord. Jest tylko 200 miejsc, a chetnych jest na razoe ok. 100 ! Chcesz wej?c na webinar? Kliknij: http://www.autohipnoza.pl...94-webinar-free

Natomiast w czwartek 30 czerwca 2011 o godz. 20.00 ruszamy z pierwszym internetowym kursem ?wiadomego ?nienia (LD), o którym mo?esz przeczyta? tu: http://www.autohipnoza.pl...rnetowy-kurs-ld

Uwaga! Dla moich klientów, którzy s? w?a?cicielami programu "Magia Snu 2" jest 50% zni?ki!
---------------------------------
Dla tych, którzy nie mogli by? na bie??co na poprzednim webinarze o LD jest ngranie pod adresem: http://www.anymeeting.com/adambytof/E151DD8784

Pytania i odpowiedzi, których nie mog?em udzieli? podczas webinaru s? tu: http://www.anymeeting.com/adambytof/E151DC8289

Niektórzy pytali tak?e o zapis webinaru sprzed dwóch tygodni o medytacji pt. "Czym jest medytacja". Nagranie fragmentu tego webinaru jest tu: http://www.anymeeting.com/adambytof/E054DB8682 Niestety nie mam ca?o?ci, ale pewnie nied?ugo powtórzymy ten temat, poniewa? jest niewyczerpywalny... Jak sama medytacja...

Wszystkie te nagrania b?d? dostepne jeszcze do ko?ca czerwca potem je skasuj?, ?eby nie obci??a? pami?ci serwerów. Nied?ugo zaprosz? Was na kolejne webinary, a tematy z pewno?ci? b?dziemy powtarza?, bo wci?? sa nowe informacje i nowe pytania!

Do us?yszenia i do zobaczenia!

Adam Bytof

Abi - 2011-06-27, 12:36

B?dziecie?
Anonymous - 2011-06-27, 14:37

ja b?de:)
child - 2011-06-27, 14:40

Ja te? si? postaram by? :)
JotEm - 2011-06-27, 17:22

Nie mam orientacji..., pami?tam blog sprzed lat, w którym kto? opisywa? swoje zwariowane ld,

ale stwierdzi? przy tym, ?e chcia?by si? wyrwa? z tego wi?zienia do oobe....

Anonymous - 2011-06-29, 07:50

Cytat:
Wiataj!

Dla osób, które nie zda?y?y, zapomnialy, nie mog?y si? dosta? na webinar o personalizowanych nagraniach trnasowych jest jego nagranie. Mo?esz zajrze? na t? stron?: http://www.anymeeting.com/adambytof/E155D78189

Kliknij w prawym górnym rogu napis "restore", a zobaczysz mnie w kamerce! :)

Nagranie b?dzie dost?pne tylko przez najbli?szy tydzie?. Potem zostanie skasowane!

Natomiast w czwartek 30 czerwca 2011 o godz. 20.00 ruszamy z pierwszym internetowym kursem ?wiadomego ?nienia (LD), o którym mo?esz przeczyta? tu: http://www.autohipnoza.pl...rnetowy-kurs-ld

Uwaga! Dla moich klientów, którzy s? w?a?cicielami programu "Magia Snu 2" jest 50% zni?ki!

Zbyszek - 2011-07-05, 22:01

To znaczy, ze co, Adam uczy pozbywania si? ego i stawania si? nad-?wiadomo?ci?, czy jak? Pytam bo nie zrozumia?em za bardzo. Z pomini?ciem pod?wiadomych procesów chwycenie siebie z górnej polki. Ciekawe co opowiada w temacie, gdzie mo?na poczyta? co? w skrócie?
Wa?kuje temat od lat , ale nie dotar?em do sedna zagadnienia na cialkowo.. Ostatnio równie? sledze przesuwanie si? ja?ni w górnych planach, mnóstwo odczu? i dziwnych zjawisk. Neuroprzesuniecie darkowe , znaczy wypieranka cialkowa odgrywa chyba najwi?ksz? role w osi?gni?ciu o?wiecenia i uwolnienia si? od egostwa.
Dopisek.
W?a?nie wys?ucha?em cze?? Adama B. opowiada? o programowaniu i znaczeniu zahamowa?. Ladnie opowiada.
Slucham dalej:)

Anonymous - 2011-09-09, 07:28

[ Dodano: 2011-07-08, 13:27 ]
Cytat:
Webinary okaza?y si? wielkim sukcesem! Otrzyma?em wiele opinii pozytywnych od Was. Bardzo serdecznie za nie dzi?kuj?. :) Postanowi?em kontynuowa? rozwój w tym kierunku. Ju? po wakacjach, od wrze?nia zaczniemy znowu spotyka? sie na bezp?atnych webinarach, oraz komercyjnych kursach internetowych. A na razie mam do Was wielk? pro?b?. Powsta? mój fanpage na Facebooku. Prosz?, zajrzyjcie na niego i "polubcie". Wystarczy tylko jedno klikni?cie! Dzi?kuj? Wam za to z góry! Kliknij w ten link: http://www.facebook.com/AdamBytof

Pozdrawiam i zapraszam!

Adam Bytof


[ Dodano: 2011-09-09, 07:25 ]
Cytat:
Witajcie Drodzy Czytelnicy newslettera serwisu autohipnoza.pl!

Po wakacjach startujemy z bezp?atnymi webinarami (przynajmniej raz w miesi?cu) oraz warsztatami.< /STRONG >

Najbli?szy webinar po?wi?cony b?dzie AntyHipnozie, czyli technice odszukiwania negatywnych instalacji hipnotycznych zaaplikowanych naszej pod?wiadomo?ci w przesz?o?ci oraz neutralizowaniu ich, by zrobi? miejsce na nowe, korzystne i aktualne, pozytywne instalacje autohipnotyczne... :) Zapraszam we wtorek 13 wrze?nia od 21.00 do 22.00 pod adres: http://www.anymeeting.com/adambytof1

Uwaga! Jest tylko 200 miejsc! Logowa? si? b?dzie mo?na od 20.30 we wtorek.

Elli - 2011-09-09, 09:59

Dzieki Dream :)
Anonymous - 2011-09-27, 16:52

Cytat:
Witaj!

Zapraszam Ci? serdecznie na kolejny darmowy webinar 27 wrze?nia 2011 (wtorek) o 21.00 Temat spotkania: "Najskuteczniejsze techniki LD"

Wiecej info znajdziesz klikaj?c tu: w ten link [ http://www.autohipnoza.pl...94-webinar-free ]

?eby zalogowa? si? na webinar wejd? na stron? www.anymeeting.com/adambytof1 o 20.30 w najbli?szy wtorek.

Do zobaczenia i do us?yszenia!

Adam Bytof


[ Dodano: 2011-09-27, 16:51 ]
Cytat:
Witajcie Drodzy Czytelnicy Newslettera autohipnoza.pl!

Przed jutrzejszym darmowym webinarem pt. "Najskuteczniejsze techniki LD", na który ju? zapisa?o si? 120 osób, (a miejsc jest tylko 200) chcialbym Wam zaproponowa? dokumantalny film (angielska wersja j?zykowa) o badaniach nad ?wiadomym ?nieniem (LD) i jego mo?liwo?ciami, w którym wystepuj? najbardziej zas?uzona dla bada? osoby: http://www.youtube.com/wa...Y&feature=share

Webinar zaczynamy 27 wrze?nia 2011 (wtorek) o 21.00

Potrzebujesz tylko komuptera, internetu i s?uchawek.

Wiecej info znajdziesz klikaj?c tu: w ten link: http://www.autohipnoza.pl...94-webinar-free

?eby zalogowa? si? na webinar pt. "Najskuteczniejsze techniki LD" wejd? na stron? www.anymeeting.com/adambytof1 najwcze?niej o 20.30 we wtorek 27 wrze?nia 2011. Przypominam, ?e platforma webinarowa pomie?ci tylko 200 osób. Warto wi?c zalogowa? si? zaraz po 20.30, ?eby mie? pewno?? uczestnictwa.

Do zobaczenia i do us?yszenia!

Adam Bytof

JaCoOoOoS - 2011-09-27, 19:50

oo, widz?, ?e nie tylko ja dostaje ten spam :P
Anonymous - 2011-10-11, 09:38

Cytat:
Witajcie Drodzy Czytelnicy Newslettera autohipnoza.pl!

Jutro, czyli we wtorek o 21.00 odb?dzie si? bezp?atny webinar na temat Technik wywo?ywania LD. Skupimy sie g?ównie na zapami?tywaniu snów, ale nie tylko... :)

Poniewa? og?oszenie o tym webinarze ukazuje sie tylko w newsletterze i na Facebooku, zapiszcie sobie adres i nastawcie alarmy w telefonach. Dla tych, którzy nie b?da mogli by? na webinarze jutro, ograniczona wersja (bez mindmapy) b?dzie potem do ods?uchania. Adres do nagrania przy?l? w nast?pnym newsletterze.

?eby zalogowa? si? na webinar pt. "Techniki LD" wejd? na stron? www.anymeeting.com/adambytof1 najwcze?niej o 20.30 we wtorek 11 pa?dziernika 2011. Przypominam, ?e platforma webinarowa pomie?ci tylko 200 osób. Warto wi?c zalogowa? si? zaraz po 20.30, ?eby mie? pewno?? uczestnictwa.

Do zobaczenia i do us?yszenia!

Adam Bytof
ju? dzi?


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group